ما هر وسیله الکترونیکی را تعمیر می کنیم.


تعمیر و ارتقاء انواع کامپیوترهای رومیزی و همراه ، دستگاه های پرینت و اسکن ، قطعات و مدارهای الکترونیکی

ما چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم!


نصب نرم افزارتقویت سیستمتعمیر قطعاتمشاورهمهندس کامپیوتر دارای مدرک کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات


- سعید قلی زاده

سه عامل موفقیت ما

تعمیر و ارتقاء در کمتر از 2 روز کاری! *


* شما در کمتر از دو روز کاری شاهد ارتقاء و سلامت قطعات و دستگاه های خود خواهید بود.

شماره تماس جهت راهنمایی!