خدمات ویژه

تعرفه های تبلیغاتی

تبلیغ گسترده در سطح فضای مجازی “اینیستاگرام” و “تلگرام

اینیستاگرامی 1

45.000

 • ایجاد یک صفحه تبلیغاتی
 • طراحی بنر تبلیغاتی
 • معرفی و تبلیغ لینک
 • استوری در پیج اینیستاگرام

اینیستاگرامی 2

65.000

 • ایجاد یک صفحه تبلیغاتی
 • طراحی بنر تبلیغاتی
 • معرفی و تبلیغ لینک
 • پست در پیج اینیستاگرام

تخصصی

95.000

 • ایجاد یک صفحه تبلیغاتی
 • طراحی بنر تبلیغاتی
 • معرفی و تبلیغ لینک
 • استوری در پیج اینیستاگرام
 • پست در پیج اینیستاگرام
 • پست در کانال تلگرام

تلگرامی

55.000

 • ایجاد یک صفحه تبلیغاتی
 • طراحی بنر تبلیغاتی
 • معرفی و تبلیغ لینک
 • پست در کانال تلگرام

مرکز آموزش تخصصی

آموزش تخصصی مبانی کامپیوتر ، اینترنت و فناوری اطلاعات